• Overnachten bij Hoeve Koning Willem III

Bel ons

+31 (0)653267056

Historie

Historie

Tweehonderd jaar geleden had elke kolonisten hoeve de beschikking over drie hectare grond dat onder leiding van de Maatschappij van Weldadigheid werd bewerkt, ingezaaid en geoogst. In de jaren '50 en '60 van de 19e eeuw bleek dat veel kolonisten niet in staat waren om zelfstandig een boerenbedrijfje te runnen. Door de grond van 15 kleine hoeves samen te voegen, ontstond een grote boerderij. 

Hoeve Koning Willem III is een van deze samengevoegde boerderijen. Deze schuur werd in 1865 in opdracht en naar ontwerp van de Maatschappij van Weldadigheid gebouwd. Het bedrijf staat sinds oudsher symbool voor schaalvergroting. Aanvankelijk werden de koeien nauwelijks gehouden voor de melk maar waren ze vooral bedoeld als producentes van mest voor de arme gronden van toen. De koeien werden het hele jaar op stal gevoerd, zodat er geen mest verloren zou gaan. De melk die de koeien gaven werden gebruikt voor de opfok van kalveren.