• Overnachten bij Hoeve Koning Willem III

Bel ons

+31 (0)653267056

Buitenmuseum

Buitenmuseum

200 jaar geleden, in 1818, richt Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. Arme gezinnen, bedelaars en zwervers kunnen gaan werken in één van de Koloniën van Weldadigheid. Ze krijgen een eigen woning en een stukje grond om te bewerken. Een hard bestaan. Door middel van arbeid en scholing wordt de Kolonisten discipline bijgebracht, zodat ze na verloop van tijd in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Frederiksoord is de plek die aan de basis ligt van de huidige Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Hier bouwde de Maatschappiij van Weldadigheid onder leiding van Johannes van de Bosch in 1818 de eerste koloniehuisjes. De plannen van Van den Bosch zijn vooruitstrevend. Arme gezinnen konden hier werken om in hun eigen onderhoud te voorzien en kinderen kregen verplicht onderwijs.

Verzorgingsstaat

Kolonist zijn had ook een keerzijde. Het was een hard bestaan, er werd voor je bepaald hoe je je leven moest inrichten en mensen die in de Koloniën woonden kregen een negatief stempel opgedrukt. Ook al eindigde het sociale experiment niet zo succesvol als Van den Bosch had gehoopt, de Koloniën stonden wel aan de basis van onze huidige verzorgingsstaat.